Strategier

Besöksnäringen i Sverige ska fördubblas till år 2020 – det är det stora målet vi jobbar för. Som hjälpmedel finns den nationella och regionala strategin för att vägleda oss i arbetet.

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

2010 lanserades den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige. Strategin bekräftar att Sverige har stor potential att utvecklas som turistland. Vi har redan alla förutsättningar för tillväxt, så det är nu det hårda arbetet börjar. För att hålla strategiskt fokus och vara konkurrenskraftiga gentemot övriga länder krävs att vi jobbar offensivt och i stark samverkan, med tydliga mål. Den nationella strategin är ett viktigt verktyg och hjälpmedel i denna utveckling. Strategin definierar en kaxig vision för besöksnäringen till år 2020:

  • Vi ska fördubbla svensk besöksnäring, med fokus på hållbarhetsfrågor
  • Besöksnäringen ska vara Sveriges nya basnäring
  • Resmålet Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären
  • Näringen ska omsätta 500 miljarder kronor
  • Sverige ska erbjuda 35 exportmogna destinationer

Strategin är ett dokument för såväl enskilda företag så som för turismorganisationer och offentlig sektor. Den kan ses som ett hjälpmedel och vägledare i det strategiska arbetet samt ger förslag på vad vi bör satsa på för att nå visionen 2020. Här nedan kan du läsa nationella strategidokumenten i fullständig och kort verion.


REGIONALA STRATEGIN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I SÖDRA SMÅLAND

På regional nivå finns den strategi som definierar hur vi i södra Småland ska kunna bidra till Vision 2020. Strategin är framtagen av Regionförbundet Södra Småland och AB Destination Småland tillsammans med Kronobergs läns åtta kommuner, företag och organisationer inom besöksnäringen.

Sättet vi ska utvecklas på utgår från de fördelar och styrkor vi har i södra Småland. Genom att betona det äkta, genuina och unika som finns här, stärker vi förutsättningarna för ett lyckat besök.

Den regionala visionen lyder: 

Södra Småland – Europas grönaste besöksmål. Livskraftiga företag arbetar långsiktigt med hänsyn till miljö och människor. En region att besöka och återvända till för genuina och unika upplevelser inom natur, kultur och design – både för rekreation och affärer.


så ska vi arbeta med strategierna

Strategidokumentet definierar övergripande mål, prioriterade områden och strategier för att uppnå målen. De 15 strategierina som är utpekade konkretiseras i en handlingsplan för åren 2017-2020. Handlingsplanen ses över löpande och revideras vid behov. Respektive organisation (Destination Småland och Region Kronoberg) ansvarar för att lyfta in sina ansvarsområden i affärs- eller verksamhetsplanen och däri ytterligare specificera de åtgärder som ska genomföras.