gemensam turistbyråsatsning

Tillsammans med länets kommuner har vi gjort en gemensam satsning för att skapa mer enhetliga turistbyråer i sommar. Tanken är att gästen ska känna igen sig och kunna få samma service, oavsett vilken turistbyrå den är inne i.
 

Detta har vi gjort på flera olika sätt. Exempelvis genom att ha likartade öppettider, i den mån det går. Samt likartade språkkompetenser hos sommarpersonalen. En gemensam utbildningsdag och studiedag med samma utbildningskompendie till samtliga sommaranställda. Utöver det har vi tagit fram ett antal gemensamma profilprodukter.


De turistbyråansvariga har fått önska vilka produkter de vill ha och har fått vara med i utprovningen av dessa. Vi beslutade om röd pikétröja, namnskylt, A4-ställ samt fasadflagga. Alla med smålandsfrimärket på!

Kerstin lade upp två utbildningsdagar för länets nyanställda turistbyråpersonal den 9-10 juni, inklusive en studieresa i Glasriket. Deltagarna fick även ett kompendium där varje destination/kommun fick lyfta topp 5 sevärdheter som alla ska kunna, plus gemensamma önskemål om andra övergripande saker alla ska kunna. Utbildningsdagen var mycket uppskattad, fullmatad med smålandsinformation. Deltagarna fick även uppleva en äkta hyttsill samt besöka flera glasbruk och Lessebo Handpappersbruk.