Samarbete och nätverk

En förutsättning för att den regionala strategins mål ska uppnås är att vi gör det tillsammans. Rollen att vara "spindeln i nätet" och ta initiativ till samverkan och nätverk tar vi på fullaste allvar. Samarbetet med företagen i besöksnäringen ska stärkas och på sikt innebära att vi gör marknadsinsatser eller projekt som finansieras gemensamt.

Vår samverkan med kommunerna är naturligtvis mycket viktig. Utan täta kontakter med våra kollegor ute i kommmunerna skulle vi stå oss slätt.
Det är de som har detaljkunskapen!

 

Regionalt och lokalt samarbete

Vi gör nu, eller planerar, framöver inom samarbete och nätverk.

  • Träffar kommunernas turismansvariga fyra gånger per år.
  • Är med på träffar med besöksnäringen ute i kommunerna.
  • Samverkar med företag i konkreta projekt inom marknad eller utveckling.
  • Hanterar nätverk med regelbundna träffar inom olika teman.

SMÅLAND - samarbete över gränser

I allt det vi gör inom marknadsföring försöker vi samlas under varumärke Småland. Ibland är vi också en del av sydsverige, Sverige eller Skandinavien. Turismen har inga gränser - vi övervinner dem även administrativt i vårt arbete.

Läs mer om var Partnerskap Småland befinner sig just nu under nyheter.

Bättre samarbete genom kännedom

Vi ska förbättra samverkan och förståelse genom information om oss själva.

  • Vi ska aktivt arbeta med en partnerwebb riktad till regionens aktörer. Check!
  • Vi ska skicka ut nyhetsbrev fyra gånger per år
  • Vi ska producera tryckt material och powerpoints 

Fler uppgifter vi har vad det gäller information redovisas under Kunskap.