Samarbete och nätverk

En förutsättning för att den regionala strategins mål ska uppnås är att vi gör det tillsammans. Rollen att vara "spindeln i nätet" och ta initiativ till samverkan och nätverk tar vi på fullaste allvar. Samarbetet med företagen i besöksnäringen ska stärkas och på sikt innebära att vi gör marknadsinsatser eller projekt som finansieras gemensamt.

Vår samverkan med kommunerna är naturligtvis mycket viktig. Utan täta kontakter med våra kollegor ute i kommmunerna skulle vi stå oss slätt. Det är de som har detaljkunskapen!
 

Regionalt och lokalt samarbete

  • Träffar kommunernas turismansvariga minst fyra gånger per år.
  • Är med på träffar med besöksnäringen ute i kommunerna.
  • Samverkar med företag i konkreta projekt inom marknad eller utveckling.
  • Hanterar nätverk med regelbundna träffar inom olika teman.

SMÅLAND - samarbete över gränser

Allt det vi gör inom marknadsföring samlas under varumärket Småland. Ibland är vi också en del av Sydsverige, Sverige eller Skandinavien. Turismen har inga gränser - vi övervinner dem även administrativt i vårt arbete.