Tillgänglighetsguide för besöksnäringen


bakgrund och mål

Under 2015 och 2016 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheterna att skapa en webbaserad tillgänglighetsguide för den småländska och öländska besöksnäringen. Bakom förstudien stod Regionförbundet Kalmar län, Region Jönköpings län, AB Destination Småland samt Smålands Turism. Syftet med guiden är att via olika sökkriterier få fram tillgängligheten hos ex. besöksmål, aktiviteter, hotell och restauranger.
 
Nu har Europeiska Regionalfonden beviljat ekonomiskt stöd till projektet och vi kan gå från ord till handling. Målsättningen är att 2019 ha tagit fram och implementerat en digital tillgänglighetsguide med minst 200 aktörer inom besöksnäringen. Under hösten-17 går jobbet in i en mer intensifierad fas, där vi kommer att upphandla en aktör för utvecklingen av lösningen, information om guidens innehåll ska spridas inom regionen, bl.a. kommer vi att bjuda in oss till kommuners råd för funktionsnedsatta, delta i event riktade till besöksnäringen m.fl.
 

Ett antal symboler beskriver tillgängligheten

Guiden kommer att finnas på egen plattform och marknadsföras via Visit Smålands webbplats. I guiden kommer vi att utgå från åtta standardiserade symboler, som har tagits fram i samråd med validerad tillgänglighetskonsult. En validerad tillgänglighetskonsult har heltäckande kunskap om hela tillgänglighetsarbetet enligt valideringsinstrumentet tillgänglighetsnyckeln, ett instrument som baseras på Myndigheten för Delaktighets riktlinjer för tillgänglighet. Riktlinjerna ger anvisningar på hur tillgänglighetsarbetet ska bedrivas.

Stärkt konkurrenskraft

Besöksaktörer som väljer att kliva på och presentera sin verksamhet med stöd av symbolerna kan stärka sin konkurrenskraft. Den presumtiva användargruppen kan i förväg i lugn och ro planera sina besök i och med att symbolerna signalerar att ett antal kriterier är uppfyllda.

Följ arbetet

Vi kommer löpande ut med information om hur guiden utvecklas. Information om dess utveckling erhålls enklast genom att anmäla sig till vårt nyhetsbrev.