Pilgrimsleder och
vandringsturism i Småland

Du kan vandra eller cykla genom Småland på vackra små vägar, genom pittoreska byar med ängar och hagar. Ibland går vandringen i riktiga tassemarker genom stora skogar.  Ibland genom ljusa landskap med många sjöar. Njut av en kontemplativ vandring med mening - stillhet och tystnad.
 

Vad är egentligen en pilgrim?

Pilgrimisverige.se skriver: ”Pilgrimsmotivet finner vi i flera kulturer och de flesta religioner. Pilgrim kommer enligt många från betydelsen i ordet främling. Att göra en pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagens mönster, det vana och trygga och ger sig ut på vandring. Själen och kroppen aktiveras. Man möter människor som man inte skulle möta i det dagliga livet. Genom vandringen tar du i anspråk resurser som du annars kanske inte använder och får därmed perspektiv på ditt liv i en tid då så mycket händer att du har svårt att se de stora linjerna.”
Alltså är pilgrimsvandring något som egentligen passar alla – oavsett tro eller skäl för vandring. Alla behöver vi återhämtning och kanske emellanåt ett avbrott i vardagen.
 
Pilgrimsleder finns det hela vägen genom Europa – från Santiago de Compostela i nordvästra Spanien och upp till Trondheim, det gamla Nidaros, i Norge. Lederna förde (och för) till samt knöt ihop heliga platser. I Jönköpings län har vi till exempel Munkaleden på 4 mil som går mellan Nydala Klosterområde och Byarum. Därifrån fortsätter Franciskusleden och, i Östergötland, Klosterleden upp till Vadstena kloster. Skåne har också ett nätverk av pilgrimsleder.
 
Kronobergs län var länge området där inga leder kopplades samman, men det ändrades, för självklart vill vi att vandrare som vill ska kunna vandra på pilgrimsleder ända från Spanien till Norge, genom Kronoberg.

Två leder genom Kronobergs län

Vandring i Småland är populärt och Turistbyråerna i länet får mycket frågor gällande skyltade leder med rastplatser och andra förnödenheter längs med vägarna. Framförallt två leder har växt fram och arbetats med som går genom Kronoberg:

nydalaleden

(Kommunerna Markaryd-Ljungby-Värnamo, slutmål Nydala)

Västra sigfridsleden

(Kommunerna Tingsryd-Växjö- Alvesta-Värnamo, slutmål Nydala)

Klicka på bilderna för att öppna länk


Inte att förglömma är Sigfridsleden, Växjö kommuns led på 88 km, som går från Asa i norr till Knapelid i Rottnens sydspets. Vandringsleden går genom sex socknar i Värend och passerar många kulturhistoriskt intressanta platser på sin väg utmed fina grusvägar och stigstråk. Sigfridsleden ska vara en del av det stora pilgrimsledssystemet, och därför är tanken att fortsätta arbetet med leden för att från Asa knyta ihop den med Västra Sigfridsleden.
 
Under arbetets gång har Östra Sigfridsleden vuxit fram söder om Kalmar och 3 mil in mot Nybro. 

framtiden

När vi nu bygger, underhåller och förädlar våra leder vill vi som sagt förstås att alla ska vilja vandra dem, vare sig att man gör det för att få naturupplevelser, motion och sinnesro eller av andliga eller religiösa motiv – alla är förstås välkomna!

Läs mer om de småländska pilgrimslederna på visitsmaland.se.

60 mil vandringsstigar i Småland – Värt att vandra!

BAKGRUND
Europa genomkorsas av ett nätverk av vackra vandringsvägar i tusental – på många vägar och stigar har man vandrat sedan tidig medeltid. Många av dessa vägar är s k pilgrimsvägar, som leder till olika mål som har stor betydelse i Europas historia.
 
Idag går man på dessa vägar och stigar av många olika anledningar, allt från en religiös upplevelse till nutidsmänniskans längtan efter lugn och ro i själen. Eller som en utmaning för hela kroppen. Eller helt enkelt för att man vill ha en aktiv semester med sina vänner.
 
På jakten efter den efterfrågade ”Produkten Vandring” - något som europeiska researrangörer alltid frågar efter – såg vi att man i Jönköpings län redan hade två leder – Munkaleden (ca 40 km) och Franciskusleden (ca 120 km). I Skåne fanns också ett nätverk av pilgrimsleder. Kronobergs län, mitt emellan, var en ”vit fläck” på kartan och hade inga sådana leder.  Det föll sig naturligt att, om vi kunde anlägga vandringsleder i länet, så skulle vi använda oss av det system som redan byggts upp genom Europa och Skandinavien och haka på lederna i norr och söder.
 
2008 inledde Destination Småland ett stort samarbete med berörda kommuner, Växjö Stift och Sensus Studieförbund. Sensus tog på sig rollen som ägare av projektet och sökte medel hos Leader Linné. Här fick projektet 200.000 kr till en förstudie och 800.000 till genomförandet av ledbygget Nydalaleden (ca 120 km) genom kommunerna Markaryd, Ljungby och Värnamo samt Västra Sigfridsleden (ca 170 km) genom Alvesta, Växjö och Tingsryds kommuner. Vi hade informationsmöten med församlingar, sockenråd och hembygds-föreningar för att diskutera var lederna skulle gå och det var mycket positivt. Undantaget var den katolske prästen i Växjö som tyckte det var en tråkig idé att ensam vandra i tysta skogar. I Polen vandrar glada gäng i tusental på väg till den Svarta Madonnan och det var festliga vandringar med sång och musik, sa han… Vi lät oss inte nedslås eftersom vi vet att produkten ”tysta skogar, glittrande sjöar och fågelsång” är mycket efterfrågad av besökare från Europa. Till slut var vi mogna att skapa ett projekt.
 
IDAG
Idag finns det totalt ungefär 60 mil vandringsstigar i hela Småland som vi ska vara stolta över. Nu arbetar vi bland annat vidare med rekonstruktionen och utvecklingen av Sigfridsleden (ca 90 km), en led som anlades av Växjö kommun och Växjö Vandrarklubb på 1980-talet. Växjö kommun har velat rusta upp leden efter igenväxning och stormar. Leden går Asa-Växjö-Knapelid, till gränsen mot Tingsryds kommun, där man sedan kan vandra vidare på den skyltade Utvandrarleden samt ta sig ner till Blekingegränsen.
 
Efterfrågan på kartmaterial samt ledbeskrivningar är stor, både på Sigfridsleden men även Västra Sigfridsleden och andra vandringsvägar - och även det är något vi arbetar kontinuerligt med att försöka lösa och utveckla. Tryckt material blir snabbt förlegat när ändringar sker. Appar och andra digitala format kräver också att de uppdateras och fungerar som de ska.  
 
Läs mer om vandring i Småland på www.visitsmaland.se