Kartläggning av husbilsgästen

Destination Småland har i samarbete med SCR Svensk Camping och Husbilsdestination Sverige gjort en kartläggning och analys av husbilsgästen i regionen. Målet är att skaffa ökad kunskap om potentialen för ökad besöksnivå av campinggäster, specifikt husbilsgäster. Skälet är att man vill se vilka behov som finns för en utökad boendekapacitet och vilken turistekonomisk potential som finns för regionen gällande gästgruppen.

Syftet med kartläggningen är att få svar på följande huvudfrågor:
- Är husbilsgästen en intressant målgrupp för Kronoberg att attrahera?
- Vad krävs för att attrahera husbilsgästen?
- Vilken kapacitet och utbud har Kronoberg idag?
- Vad behöver utvecklas för att attrahera målgruppen?

Vad tar vi reda på i kartläggningen?

Projektet består av olika delar:

  •  - Kartläggning av den svenska husbilsgästens behov och preferenser
  •  - Kartläggning av den internationella husbilsgästens behov och preferenser
  •  - Kartlägga marknadens storlek och potential
  •  - Kartlägga Smålands utbud av boende för husbilsgästen
  •  - Analysering av relevant data för att ta fram rekommendationer för framtida utveckling av Kronoberg som husbilsdestination.

tillväxt

Antalet husbilar blir bara fler och fler. Idag finns det 86 715 husbilar i Sverige och cirka 1,7 miljoner i Europa.
Antalet husvagnar växer också, men inte i samma takt som husbilar. Idag finns det 287 135 husvagnar i Sverige och cirka 3,9 miljoner i Europa.
Källa: Transportstyrelsen, CIVD 2016 och HRF