Destination Åsnen

Åsnenområdet har beviljats projektmedel för fortsatt utvecklingsarbete i destinationen

I september 2016 startade projektet ”Nationalparksdestination Åsnen”.

Det är ett treårigt projekt som ska skapa möjligheter för företag och intressenter i Åsnen att producera fler exportmogna produkter med kvalitet som kan möta den internationella resenärens behov. 

Aktiviteterna i projektet har sin grund i idéer från lokala aktörer under en gemensam workshop. Därefter har styrelsen kompletterat och prioriterat.

Konkurrensen blir allt hårdare om internationella besökare, samtidigt som kraven från gästerna ökar allt mer. Det sker även förändringar i hur turister söker information, vad som avgör om de ska boka och inte minst hur de bokar.

Nu gäller det att möta framtidens utmaningar och fortsätta arbetet mot den position vi tillsammans bestämde; Sveriges ledande National-parksdestination. Projektet ska ge företag och föreningar möjlighet att skapa fler exportmogna produkter, få bättre lönsamhet och hållbar utveckling med omsorg om naturen och en fortsatt härlig plats att leva i!

Detta är en del av aktiviteterna som ingår i projektet:
- Skapa fler produkter som efterfrågas på den internationella marknaden och som är lönsamma för företagen.
- Ökad kunskap i den nya digitaliseringen med nya säljkanaler och större digital närvaro.
- Storytelling som skapar affärsnytta och försäljning.
- Kvalitetssäkring och miljöutbildning.
- Engelsk upplaga av boken ÅSNENS NATUR.
- Åsnen Ranger service, ett koncept som ska skapa möjligheter till ökad service, trygghet och säkerhet i hela Åsnenområdet.

Projektet finansieras i samverkan av Sydostleader, Leader Linné Småland, Region Kronoberg och de tre Åsnen-kommunerna. Projektet ägs av det regionala turistbolaget AB Destination Småland som har det övergripande ansvaret för genomförande och organisation.

Kontakta Destination Åsnen