Kompetensutveckling

kurbits affärsutveckling

Vi har valt att arbeta med Kurbits Affärsutveckling där vi efter att ha genomfört ett antal olika utbildningar kan se att det ger bra resultat. Förutom de generella Kurbits affärsutvecklingskurserna genomför vi också specifika Kurbitskurser med inriktning på exempelvis Mat eller Export.

Varje år genomför vi två nätverksträffar med fortbildning för de företag som gått någon kurbits- eller entreprenörsutbildning. 

Läs mer om Kurbits Affärsutveckling och deras olika program här: www.kurbits.org

Swedish Welcome

Swedish Welcome är det nationella utvecklingsarbetet för kvalitetssäkring. Här får man en gedigen genomgång av sin verksamhet. Läs mer.

turismmingel och Årets turistentreprenör

Varje år anordnar vi tillsammans med ALMI och Länsstyrelsen Kronoberg en kväll då vi bjuder in näringen och andra intressenter där vi alltid har intressanta föreläsare. Dessutom utses Årets Turistentreprenör denna kväll.