Kompetensutveckling

kurbits affärsutveckling

Vi har valt att arbeta med Kurbits Affärsutveckling där vi efter att ha genomfört ett antal olika utbildningar kan se att det ger bra resultat. Förutom de generella Kurbits affärsutvecklingskurserna genomför vi också specifika Kurbitskurser med inriktning på exempelvis Mat eller Export.

Varje år genomför vi två nätverksträffar med fortbildning för de företag som gått någon kurbits- eller entreprenörsutbildning. 

Kurbits Export

Hösten 2016 genomför vi Kurbits Export i samarbete med ALMI Kronoberg. Kurbits Export är ett fördjupningsprogram för företag som vill ta steget mot, eller ta nästa steg på, en internationell marknad. Syftet med Kurbits Exportprogram är att företaget ska bli moget att producera, marknadsföra, sälja och leverera turistiska produkter för andra marknader än den svenska. Detta sker genom 6 kurstillfällen där företagarna får verktyg inom exempelvis målgrupp, marknad, prissättning, försäljning inom B2B och B2C. Samtidigt får företagen personlig coachning av processledaren.

Företagen som deltar är:
Getnö Gård
Grimsnäs Herrgård
Hotell Olof
Hotell Rådmannen
Korrö
Kosta Lodge
Teleborgs Slott
Tingsryd Resort

Läs mer om Kurbits Affärsutveckling och deras olika program här: www.kurbits.org

Swedish Welcome

Swedish Welcome är det nationella utvecklingsarbetet för kvalitetssäkring. Här får man en gedigen genomgång av sin verksamhet, många tips och en kvalitetsmärkning. Läs mer.

turismmingel och Årets turistentreprenör

Varje år anordnar vi tillsammans med ALMI och Länsstyrelsen Kronoberg en kväll då vi bjuder in näringen och andra intressenter där vi alltid har intressanta föreläsare. Dessutom utses Årets Turistentreprenör denna kväll.

exportdagen

En gång om året bjuder vi in besöksnäringen på en fokuserad dag om våra olika exportmarknader. Vi bjuder in experter på områdena och vi får lära oss mer om önskemål, resemönster, trender och möjligheter på våra exportmarknader. Läs om Exportdagen 2015 här. 
 

Närvaro på webb och i sociala medier, onlinebokning

Tillsammans med IT-bolaget Småland - Öland och den tekniske arrangören Nordic Travel ska vi löpande genomföra utbildningsträffar för onlinebokning på smålandswebben, informationsdatabas och annat som har med nätnärvaro att göra. Kom gärna med önskemål till Cathrine.

övrigt

Vi informerar om utbildningar som andra anordnar, t.ex. Region Kronoberg.
Dessa skriver vi in i Kalendern på startsidan.
Vi inventerar löpande vilka behov som kan finnas. Hör av dig till oss om det är något särskilt du önskar dig.