Påverka och sprida kunskap

Vi ska verka för politisk förankring och sprida kunskap om turism i allmänhet. Vissa åtgärder är bestämda i den handlingsplan vi gjort i samråd med Region Kronoberg.

Destination Småland är nedan förkortat till DS.
 

 • Möten mellan Regionförbundets presidium och DS ska vara minst två gånger per år.
 • Presentation av DS verksamhet för regionfullmäktige en gång per år.
 • VD träffar kommunstyrelserna en gång per år.
 • Löpande informationsutbyte mellan DS och ägaren gällande   näringslivsutveckling i allmänhet och besöksnäring i synnerhet.
 • DS deltar i nätverket för kommunernas näringslivschefer fyra gånger per år. 
 • DS deltar i kommunernas eller destinationernas träffar med besöksnäringen en gång per år.
 • DS ska samarbeta med LRF, Länsstyrelsen och Leader vad det gäller landsbygdsutveckling.
 • DS ska samarbeta med Region Kronoberg och Länsstyrelse vad det gäller kulturarvet.
 • DS ska delta i Region Kronobergs innovationssatsning.
 • DS deltar i nationella utvecklingsstrategier.
 • DS ska ta fram kunskapsunderlag för utveckling: 
  DS ska presentera statistik och rapporter för besöksnäringens utveckling två gånger per år. Sommarsäsong presenteras på hösten och helårsresultat på våren.
 • DS ska bygga upp en kunskapsbank om omvärld, trender och marknader till stöd för företags och destinationers arbete.
 • Destination Småland är remissinstans för ansökningar hos Regionförbundet som överstiger 200 000 kronor.