Destinationer

en destination är...

Ett geografiskt område (stad, region, plats) som en besökaren väljer som semestermål. Det ska innehålla allt gästen behöver - boende, mat, aktiviteter.

Destinationen blir då en enhet som kan konkurrera med andra på marknaden. Den ska drivas som en egen affärsmässig, strategisk enhet av en samordnad kraft.

En exportmogen destination ska ha förmågan att ta emot internationella gäster och ge dem en flerdygnsupplevelse av hög kvalitet. 

Destinationerna i bildrutorna ovan är de som vill jobba med under perioden fram till 2020.

Strategins mål är två exportmogna destinationer och sex attraktiva reseanledningar till 2020

De två destinationer som vi tror kan vara exportmogna till 2020, eller tidigare, är Glasriket och Destination Åsnen.

De attraktiva reseanledningarna och blivande destinationerna kan vara Möbelriket, IKEA/Älmhult och Växjö stad. Vi planerar arbetet, tidsplaner och vår medverkan i samråd med respektive resmål/destination. Vårt syfte är ta aktiv del i arbetet och driva processsen framåt, t.ex. vara med i styrgrupper, förmedla marknadskontakter och kampanjer etc. 

Tillväxtverket har avsatt särskilda medel för att få fram fler exportmogna destinationer i Sverige. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.