Besöksmål/Företag

Företagen som är verksamma i besöksnäringen är grunden till turismens intäkter. De är motorn i all utveckling. Vi ska på olika sätt stödja dem och besöksmålen genom förmedling av kunskap och marknadsplattformar, erbjuda medverkan i projekt, nätverk och kompetensutveckling.

Strategins mål är 20 exportmogna företag till 2020

Vad är ett exportmoget företag? På www.exportmognad.se kan du som företagare själv gå in och göra testet samt jämföra med andra företag och få många tips på vägen.