Besöksmål/Företag

Företagen som är verksamma i besöksnäringen är grunden till turismens intäkter. De är motorn i all utveckling. Vi ska på olika sätt stödja dem och besöksmålen genom förmedling av kunskap och marknadsplattformar, erbjuda medverkan i projekt och kompetensutveckling.

Strategins mål är 20 exportmogna företag till 2020

Man kan ju då undra vad ett exportmoget företag är. Men det finns en egen hemsida för det där alla kan gå in och jämföra och man kan dessutom få många tips. Det är ett resultat av delprojektet ”Destinationsutveckling”, som ingick i en satsning för turism 2007-2009 från Vinnova och SHR. I projektet deltog Region Dalarna, Siljan Turism AB, Visit Falun AB, LFV och VisitSweden. Denna guide kommer att drivas vidare som ett två-årigt projekt i samarbete mellan Tillväxtverket, Region Dalarna och VisitSweden.
 

På Destination Småland vill vi gärna stötta de företag som vill ut på den internationella marknaden med kunskap och kontakter och medverkan i olika projekt. Vi jobbar dessutom med den svenska marknaden. Vi bjuder in till träffar som t.ex. det årliga turismminglet där vi kan ses. Vi försöker också medverka när det är lokala träffar ute i kommunerna.

Läs mer under Marknad för att se vad du som företag kan haka på för aktiviteter. Under kompetensutveckling får du veta mer om vilka kurser och föreläsningar du kan gå på. Håll också lite koll på vår kalender för att se när det är möten av olika slag. Och - tveka inte att höra av dig till någon av oss!