Utveckling

Att destinationer, reseanledningar och aktiviteter utvecklas och förädlas är nödvändigt för att öka kvaliteten på våra upplevelser samt intäkterna till regionen.

Vi ska därför samarbeta med och stödja företag, organisationer, offentliga och ideella parter i det arbetet.

Vi arbetar med tre prioriterade teman för utveckling: Mat, Natur och Design.