Projekt

Ofta gör vi saker i projektform i samarbete med andra under en begränsad tid. Här tänker vi oftast på utvecklingsprojekt. De som gäller marknadsföring hittar du under den rubriken PR & Marknad.