Varumärke Småland

Småland är ett få landskap som innefattar tre län. Vad det gäller besöksnäring är det både en svårighet och en möjlighet. Det är tre administrationer - regionförbund, landsting och länsstyrelse och därmed olika huvudmän för regionala turismorganisationer som vår. Landskapet Småland är varumärket och tre parter måste kompromissa och enas. Möjligheten är att fler deltar i arbetet, bilden blir dynamisk och nyanserad.

partnerskap småland

För att bättre enas under varumärket genomfördes EU-projektet "Partnerskap Småland" under tre år och avslutades i juni 2014. Efter ett omfattande arbete i hela Småland togs en varumärkesplattform och en grafisk profil fram. De är nu vägledande i marknadsarbetet för Småland som helhet och i delprojekt.

varumärkesuttryck

Småland är mer än ett ord, mer än en bild eller en mening. Småland är inte ett företag, inte en person, inte ett kungadöme. Inte bara en idé eller en historia. Mångfalden lyser igenom - från skogsland och sjöland till kustland och ö-land.
 

Småland - Sverige på riktigt                    Småland - Sweden for real

kärnvärden


varumärket tillhör alla smålänningar

Frimärksformen för tankarna till den värdehandling vi bär med oss från tidigare generationer, med referenser till utvandrarna och Smålands betydelse i den svenska historien. De fyra grundfärgerna är hämtade från våra länsvapen. De olika typsnitten uppmanar till kreativitet, och med ett galleri av ikoner kan alla göra sitt eget avtryck.