Smålandsmagasin 2019


Vi har även i år gjort en produkt med magasinskänsla utan annonser, förutom Novasols på baksidan. Trenden går alltmer mot inspiration och storytelling. Visit Sweden har gjort analyser på våra prioriterade marknader och i sin nya kommunikationsstrategi är storytelling, inspiration och image viktiga verktyg. Det innebär att vi väljer ut lockande företeelser och besöksmål och beskriver dem i vårt magasin på ett sätt som passar utlandsmarknaderna och stämmer med Visit Swedens sätt att uttrycka sig. Det blir fler, större reportage och mindre av detaljer. Ett nytt inslag är också rundturerna som täcker in guldkorn från hela Småland. Även det ett önskemål från marknaderna. Distribution utomlands är viktig. Vi är därför särskilt glada över att IKEA  har valt att dela ut den på sina varuhus i Tyskland. Novasol har den på alla relevanta mässor i Tyskland. i Nederländerna distribuerar Visi Sweden på relevanta mässor och kanaler.

Strax börjar arbetet med magasinet 2020. Vi kommer att planera före sommaren vad det gäller större reportage för hinna med fotografering. Vi jobbar som vanligt i redaktionsgrupp med en person från varje län. Det är också en ny leverantör i år - Go Brave i Växjö. Beställer i större mängd gör du som vanligt av info@isydistribution.se.

Produktion av karta

Vi har valt att även 2019 samarbeta med företaget Chefen & Chefen Kartguiden AB med en specifik karta (tre-språkig) vid sidan om magasinet. Aktörer i besöksnäringen  i Småland har liksom tidigare år erbjudits annonsering. 
Kartan kommer att distribueras via annonsörer och på turistbyråer i Småland. Önskar man större mängd - kontakta oss på Destination Småland.

Magasinen finns på tyska och engelska
Magasinen finns på tyska och engelska