Smålandsmagasin 2017/2018

Nu finns årets upplaga av Smålandsbroschyren att beställa på tyska och engelska.
Broschyren ser i mångt och mycket ut som föregående års upplaga. Vi har justerat och finslipat, och fortsatt med ett helt annonsfritt magasin.

Syftet är att inspirera till resande och/eller att stanna längre. Urval av innehåll har gjorts av en redaktionsgrupp med representanter från de tre Smålandslänen. Producent är kommunikationsbyrån Grand Public. Vilket innehåll vi valt ut grundar sig i mångt och mycket på det som marknaderna önskar - det som inspirerar till resa. Magasinet är ett av våra verktyg bland många - efter varje artikel hänvisas läsaren in till webben.

Dags att beställa sommarens behov

Broschyren finns att beställa på engelska och tyska, och ligger i lådor om 60 ex. Det går självklart bra att mixa språk i en låda, men beställ gärna i jämna 60. Det finns även en Smålandskarta att beställa separat från broschyren. Informationen i kartan är på svenska. Den beställs också enligt nedan adress.

Beställ direkt hos ISY Distribution i Halmstad som sköter vår lagerhållning - info@isydistribution.se, 035-19 75 00.  Frågor om magasinen ställs till Cathrine som har varit med i redaktionsgruppen.

Broschyren finns också online som bläddringsbar PDF:
 - Här på engelska
 - Här på tyska

Magasinen finns på tyska och engelska
Magasinen finns på tyska och engelska