Smålandsmagasin 2017

Årets magasin är helt utan annonser och finns på språken är tyska och engelska. Syftet är att inspirera till resande och/eller att stanna längre. Urval av innehåll har gjorts av en redaktionsgrupp med representanter från de tre Smålandslänen. Producent är kommunikationsbyrån Grand Public. Vilket innehåll vi valt ut grundar sig i mångt och mycket på det som marknaderna önskar - det som inspirerar till resa. Magasinet är ett av våra verktyg bland många - efter varje artikel hänvisas läsaren in till webben.

Dags att beställa sommarens behov

Beställ direkt hos ISY Distribution i Halmstad som sköter vår lagerhållning - info@isydistribution.se, 035-19 75 00.  Frågor om magasinen ställs till Cathrine som har varit med i redaktionsgruppen.

Magasinen finns på tyska och engelska
Magasinen finns på tyska och engelska