Smålandsmagasin 2017

Årets Smålandsmagasin har just lämnat tryckpressarna. Som vi tidigare berättat om är det första gången någonsin helt utan annonser. Språken är tyska och engelska och syftet är att inspirera till resande och/eller att stanna längre. Urval av innehåll har gjorts av en redaktionsgrupp med representanter från de tre Småladnslänen. Producent är kommunikationsbyrån Grand Public. Vilket innehåll vi valt ut grundar sig i mångt och mycket på det som marknaderna önskar - det som inspirerar till resa. Det är också viktigt att poängtera att magasinet är ett av våra verktyg - efter varje artikel hänvisas läsaren in till webben.

Dags att beställa sommarens behov

Beställ direkt hos ISY Distribution i Halmstad som sköter vår lagerhållning - info@isydistribution.se, 035-19 75 00.  Frågor om magasinen ställs till Cathrine som har varit med i redaktionsgruppen.

Magasinen finns på tyska och engelska
Magasinen finns på tyska och engelska