Svenska marknaden

Det kan tyckas viktigast att få in exportintäkter genom utländsk turism, men den svenska marknaden är viktig för många företag, inte minst för hotell- och konferensanläggningar. Det finns dock inte samma behov av samordning av kampanjer då många företag och destinationer marknadsför sig på egen hand. Hela Småland jobbar oftast tillsammans  - i första hand för skapa en god image för Småland och på så vis bana vägen för företag och destinationer. Geografiskt är vår målgrupp i första hand storstadsområden "söder om Dalälven".

det här gör vi på den svenska marknaden

visitsmaland.se
Smålandswebben är ett nav i marknadsföringen i Sverige. Här finns inspiration , informationsdatabas med boende, evenemang, besöksmål osv. Genom den blir också samarbetet med kommuner och destinationer tydligt då de "laddar upp registrerad information" till den.

Vill du ha med ditt företag, evenemang eller liknande ska du kontakta din lokala turismansvarige. Vi arbetar målmedvetet för att fler produkter ska bli bokningsbara online.

Sociala media
I sociala media jobbar vi med föra fram evenemang, inspirera och länka till kampanjsidor. Se mer under verktygslåda


 

Annonsering webb och print
Syftet är att skapa image och driva trafik till webben och eventuella kampanjsidor.

Press & PR
Vi arbetar medvetet med att få in redaktionellt material i olika media, direkt med journalister och redaktioner och med utskick via Mynewsdesk som du ser på startsidan. 

Vill du veta mer eller har förslag  - kontakta Cathrine.