Projekt Nederländerna

det här gör vi 2015


Press & PR 
2014 års PR-program i samarbete med VisitSweden och Estonian Air var en stor framgång med ett beräknat pressvärde på 500 000 € som resultat.
Även 2015 har vi ett PR-projekt i samarbete med VisitSweden med journalistbesök, pressreleaser och pressinformation. Fokus är i år på Natur & Äventyr och kultur, design, mat.

Distribution av Smålandsmagasin
Tillsammans med ANWB (motsvarande Motormännen) samdistribuerar vi det engelskspråkiga smålandsmagasinet i 15 000 ex. 

Marknadsföring av Växjö/Småland som flygdestination
Inte klart - förhandlingar pågår.
 

det här gjorde vi på den nederländska marknaden 2014

Funtastic Natural Playground – Swedish Moments
Detta är ett så kallat crossmarketprojekt, d.v.s det drivs på flera marknader. I det här fallet Danmark, Tyskland, Nederländerna och Norge. Läs mer under SWEDISHMOMENTS.

Press & PR
Under sommaren 2014 har vi haft en mycket stor framgång vad det gäller publicerade artiklar. Kronobergs län ligger högst i Sverige med 99 artiklar. Det beror på ett PR-projekt med VisitSweden och Estonian Air där nyheten Little Rock lake Zipline frontades. En stor betydelse hade också flyglinjen så att journalister lätt kunde ta sig hit liksom värdskapet bland medverkande företag. Det sammanlagda värdet var ca € 500 000. Då det är ett fortsatt intresse från press bedömer vi att det är viktigt att fortsätta arbetet. Tyvärr fick arbetet avbrytas då flyglinjen lades ner.

Webb och sociala media
Den engelska delen av visitsmaland.se riktar sig bl.a. till den nederländska marknaden. Facebookads, Google AdWords och banners har pekat in till kampanjsida i samband med flyget. När det är nedlagt får vi tänka om.Vi behöver jobba vidare för att tillvara den kännedom vi fått under sommaren 2014.

Särskilda medel kom från det nu avslutade projekt South Baltic för marknadsföring för att stödja flyglinjer.