Danska marknaden

En av våra prioriterade marknader är Danmark. Här följer lite kort information om den danske turisten och hur vi jobbar för att öka antalet danska gästnätter i Småland.

marknaden

Siffror från 2011 visar att Sverige är danskarnas näst mest populära resmål utomlands. Av 6 miljoner danska semesterresor utomlands 2011 gick 840 000 resor till Sverige. Den allra mest populära destinationen är Tyskland med 850 000 resor samma år. Sverige ligger alltså tätt efter Tyskland med 10 000 resor som skiljer oss åt. Därefter kommer Spanien med 723 000 resor som det tredje mest populära utlandsresmålet år 2011. 

De danska besökarna spenderade cirka 5,7 miljarder svenska kronor under sin vistelse i Sverige 2011. Det är 601 svenska kronor per person och dag.

Precis som i Sverige går den danska mediekonsumenten mer från analoga kanaler till onlinekanaler, där även sociala medier spelar en allt större roll. Danmarks internetpopulation utgör 90 % vilket är en av de högsta i Europa. Sökningar online sker mer och mer via smartphones och surfplattor, vilket beräknas öka framöver. Den danska resenären är alltså tämligen ”uppkopplad” och gör till stor del sina bokningar via e-handel.

Vill du veta mer om den Danska marknaden - läs på faktasidan eller i  VisitSwedens marknadsprofil:

Andelen danska gästnätter har varit relativt konstant i Kronoberg de senaste åren, runt 6% på årsbasis av totalen, där en viss nedåtgående trend kunnat utläsas men med en liten ökning 2014.  En anledning kan vara den stärkta svenska kronan som ger dansken mindre för pengarna i Sverige. 2009 var det exempelvis extremt prisvärt i Sverige, vilket man kan utläsa av tabellerna nedan.  

Klicka för att förstora bilden.
Tabellen visar antal danska gästnätter per år jämfört med det totala antalet gästnätter i Kronoberg.
 
ÅR 2010 2011 2012 2013 2015
Danska gästnätter 52132 43965 45180 43484 47351
Alla gästnätter Kronoberg 755081 777994 815005 819584 860429
Andel danska 5,6 %  5,6 %  5,5% 5,3%

Det här gör vi på den danska marknaden

VisitSweden DK
Under flera år har vi haft ett samarbete med VisitSweden Danmark för kampanjer och marknadsföring mot den danska marknaden. En stor del av samarbetet ligger i ovan nämnt projekt – Swedish Moments. 

I samarbetet ingår även flertalet pressutskick och nyhetsbrev i samband med kampanjer och högtider där vi berättar om vad som händer i vårt område framöver. Tillsammans ordnar vi även ett antal pressresor varje år, både i grupp och individuella för spridning av Småland i dansk media. Smålands nämns också på VisitSweden DK:s facebooksida, som har över 6 500 följare.
 

Danske Torpare
En stor del av de danskar som reser till Småland gör det som stugägare. Därför har vi inlett ett samarbete med Danske Torpare. Danske Torpare är en interesseorganisation för danskar med fritidshus i Sverige, eller de som överväger ett husköp i Sverige. Förening har cirka 10 500 medlemmar, varav många har sitt sommarhus i Småland. Föreningen hjälper till med både juridiska och dagliga frågor för danskarna, som exempelvis vid bygglov eller hur man skaffar ett mobilabonnemang. Men de tipsar även om vad man kan hitta på under sin semester i Sverige. Föreningen ger även ut en medlemstidning sex gånger om året, där vi nu hjälper till med information om platser att besöka och saker att göra i Småland. 

helgdagar och ledighet danmark

I Danmark har heltidsanställda rätt till minst 5 veckors (25 dagars) semester, plus 3-5 klämdagar på ett år. Den 1:a maj och Grundlovsdagen den 5:e juni är inte officiella heldagar, men många arbetsplatser ger dock de anställda en halv eller en hel fridag dessa dagar. Dessutom kan en del butiker vara stängda dessa dagar. 

Skollov
Sommarlov: Från runt den 20 juni till mitten av augusti.
Efterårsferie / höstlov: Vecka 42.
Jullov: Från ett par dagar innan julafton till en av de första dagarna efter nyår.
Vinterferie / Sportlov: Vecka 6, 7, 8 eller 9.
Pinseferie / påsklov: Samma som Sverige.
Lediga dagar: Kristi himmelfärdsdag samt 5 juni (Grundlovsdag, Danmarks nationaldag).