Kommunikationsguide

Grunden för vårt arbete med PR och marknadsföring på de utländska marknaderna är den kommunikationsguide du kan ladda ner. Guiden bygger på den som VisitSweden har gjort och har utarbetats i samarbete med dem. 

vad innehåller en kommunikationsguide?

  • VEM vi ska prata med
  • VAD vi ska berätta
  • HUR vi ska marknadsföra Småland/Sverige
  • VAR vi kommunicerar
Alltså en modell som blir grund för det vi ska göra när vi pratar med marknaderna och marknadsför våra produkter och ger samarbetspartners en tydlig bild av hur vi tänker.