Marknad

Destination Småland har till uppgift att skapa en plattform för marknadsföring nationellt och internationellt. Det innebär att samverka med företag och destinationer för att få fler besökare till dem och till området. Strategierna skiljer sig från marknad till marknad. Förutom Sverige är de prioriterade marknaderna Tyskland och Nederländerna. Men även Danmark och Norge är marknader vi vänder oss mot.