Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2014-2016 bygger på vårt ägaruppdrag, Regional strategi för besöksnäringen i södra Småland och olika samarbeten.

Våra arbetsområden är

  • Utveckling
  • Samverkan
  • Kompetensutveckling
  • Marknadsföring