Om oss

AB destination Småland

AB Destination Småland är ett bolag som är helägt av Region Kronoberg, vars uppdrag är att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län, som en del av Småland. 

Vårt mål

Målet är att i samarbete med övriga aktörer öka omsättningen i besöksnäringen och därmed antalet arbetstillfällen enligt mål i den regionala strategin (se under Utveckling).