Definition av turism

Enligt FN och internationella vedertagna begrepp är turism:
 

Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.

Definitionen omfattar alltså i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet.
I dagligt tal kallar vi företagandet inom turism för besöksnäring, men företag i andra branscher berörs också i hög grad. När man talar om effekterna och statistiska fakta använder vi (och Tillväxtverket) begreppet turism. Då innefattas även affärsresande, vilket inte kan tyckas helt självklart.

Du kan läsa mer i Tillväxtverkets begreppsnyckel:

destination smålands uppdrag

I Destination Smålands uppdrag ligger huvudsakligen att främja fritidsresande, men i den nya strategin finns ett nytt fokus på möten och konferenser där vi kan spela en stödjande roll. Enskilt affärsresande är en annan målgrupp men den arbetar vi inte med.

turismens aktörer

En del säger att turism och besöksnäring är det krångligaste de träffat på vad gäller organisation. Sanningen är att det finns många som jobbar för att främja besöksnäringen - på gott och ont. VisitSweden har gjort en bra sammanställning av aktörerna på nationell och internationell nivå.

Du kan läsa mer om våra regionala och lokala aktörer under Samverkan.