Definition av turism

Enligt FN och internationella vedertagna begrepp är turism:
 

Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.

Definitionen omfattar alltså i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. I dagligt tal kallar vi företagandet inom turism för besöksnäring, men företag i andra branscher berörs också i hög grad. När man talar om effekterna och statistiska fakta använder vi (och Tillväxtverket) begreppet turism. Då innefattas även affärsresande, vilket inte kan tyckas helt självklart.

Du kan läsa mer i Tillväxtverkets begreppsnyckel: