Turismens effekter

Det som säger mest om turismens omfattning och effekter är en total beräkning på alla övernattningsformer, dagsbesökare och besök hos släkt och vänner. Vi använder oss av HUI Research för att göra årliga mätningar på regional nivå. Lokalt väljer varje kommun hur man vill göra. Här kan du läsa rapporten från 2013. I maj 2015 kommer den som gäller för 2014.