Gästnätter

inkvarteringsstatistik  från SCB/tillväxtverket

Här redovisas det vi i dagligt tal kallar gästnätter, eller kommersiella gästnätter. De bygger på uppgifter som boendeanläggningar lämnar in. Det gäller hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser till och med juni 2014. Från och med juli 2014 ingår även uthyrning av stugor och lägenheter. 

Siffrorna redovisar inte på något sätt turismens omfattning då många övernattningar görs hos släkt och vänner, i egen stuga eller hos små, privata uthyrare som inte behöver redovisa till SCB. 

Siffrorna är ändå viktiga - de visar på en trend jämfört med tidigare år och man kan ibland se resultat av särskilda kampanjer vi gör. Man ska också komma ihåg att andra faktorer påverkar resandet som t.ex valutasvängningar, säkerhet, infrastruktur eller ekonomi i hemlandet.

Vi får statistik varje månad med en månads fördröjning, d.v.s. den 4 september får vi statistiken för juli. I oktober redovisas sommarsäsongen
juni-augusti. I februari redovisas helår. På varje månad finns också ackumulerat fram till månadsslut.

Läs mer om statistiken för 2015 på Tillväxtverkets sida.

Har du frågor? Kontakta Cathrine.

 

Helår 2015 - Sverige och regioner - Tillväxtverket

Sommaren 2015 - juni - augusti - Sverige

Månadsstatistik och ackumulerat från årsskiftet Kronobergs län

Sommaren 2014 - juni-augusti

Månadsstatistik och ackumulerat från årsskiftet

Den preliminära statistiken för hela 2014 visar på en ökning med 5 % på den svenska marknanden och 6 % på den utländska. Länder som går framåt är de prioriterade marknaderna Tyskland, Danmark och Nederländerna. Men även USA och Schweiz.