Fakta & statistik

Här redovisar vi fakta och statistik som gäller i huvudsak Kronobergs län. Du kan fördjupa dig och läsa mer om hela Sveriga på andra webbplatser. Du kan också gå direkt in på SCBs sida och göra egna tabeller i Statistikddatabasen.

helår 2015

Här presenteras gästnattsstatistiken för hela 2015. Detta handlar som vanligt om de siffror som lämnas till SCB av anläggningarna. Det har gått bra för Kronoberg - en total ökning på 4 %, för Sverige 2 % och utlandet 8 %. Du läser mer under GÄSTNÄTTER där varje månad finns redovisad. Under respektive marknad kan du följa hur utveckling gått de senaste åren.

Kronoberg är ett utpräglat exportlän med  mycket stor andel utländsk turism - 42 % över hela året.
Kronoberg är ett utpräglat exportlän med mycket stor andel utländsk turism - 42 % över hela året.

tyskland överlägset största marknad

Av de utländska gästnätterna är hela 54 % tyska

Hur ser utvecklingen ut jämfört med riket?

Riket har en något bättre utveckling än Kronoberg . + 7 % totalt och 10,5 % på utlandet. Klicka på bilden för att få upp en större variant.
Ökningen från Tyskland och Nederländerna är betydligt större än vad den har varit i riket i övrigt - Danmark något lägre. Klicka på bilden för större variant.

Du hittar mycket fakta om turismens utveckling på webbplatsen under Fakta och statistik och Fakta om Turism.

SCB sammanställer inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket. Man kan också prenumerera. Vi redovisar länets siffror under Gästnätter.

VisitSweden marknadsför Sverige utomlands och är en viktig partner till oss. På deras webb hittar du också mycket fakta om turismen i Sverige från utlandet.