Fakta & statistik

Här redovisar vi fakta och statistik som gäller i huvudsak Kronobergs län. Du kan fördjupa dig och läsa mer om hela Sverige på andra webbplatser. Du kan också gå direkt in på SCBs sida och göra egna tabeller i Statistikddatabasen.

Du hittar mycket fakta om turismens utveckling på webbplatsen under Fakta och statistik och Fakta om Turism.

SCB sammanställer inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket. Man kan också prenumerera. Vi redovisar länets siffror under Gästnätter.

VisitSweden

VisitSweden marknads-för Sverige utomlands och är en viktig partner till oss. På deras webb hittar du också mycket fakta om turismen i Sverige från utlandet.
Till VisitSweden.