Tvådagarskurs i turisttyska

I samarbete med Linnéuniversitetet kan vi nu erbjuda denna ”crash course” som vänder sig till dig inom besöksnäringen som träffar tysktalande turister i ditt arbete. Du behöver inte ha några eller endast ha ringa kunskaper i tyska. Kursen har planerats utifrån feedback från besöksnäringen.

Kursen ger dig en snabbintroduktion i tyska och tysk kultur. Under två dagar får du:

• lyssna på inledande föredrag om interkulturell kommunikation. Vad säger tyskarna om svenskarna och svenskarna om tyskarna?
• lära dig några vanliga ord som du kan träna via en basordlista vi sammanställer
• träna på enkla fraser genom att samtala i par om turistspecifika ämnen, t.ex. förklara vägen till olika platser (restauranger, hotell, station), besvara enkla frågor och beskriva sevärdheter,
• träna enkel tyska vid olika stationer som innehåller olika uppgifter du ska lösa.

Tid: Fredag – lördag, 11-12 oktober 2019
Plats: Växjö (lokal anges senare)
Undervisningstid: Fredag 9-12 Lunch* 13.30-16.30
Lördag 10-12 Lunch* 13-16

Sista datum för anmälan: 20 augusti 2019

Läs all info i inbjudan:

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter