Projektet "Hållbar Mobilitet" erbjuder gratis resekort till dina besökare i sommar

Flera av er har under de senaste veckorna fått ett erbjudande från projektet "Hållbar Mobilitet". Erbjudandet handlar om att boendeanläggningar i Kronoberg får möjlighet att erbjuda sina gäster gratis resekort under sin vistelse i sommar. Hållbar Mobilitet står för kostnaden! Projektet syftar till att underlätta och inspirera till att resa mer hållbart samt att sänka koldioxidutsläppen i Kronobergs län. 


Hållbar Mobilitet är ett treårigt projekt som drivs av Region Kronoberg och Energikontor Sydost och som arbetar med att förändra attityder kring, underlätta och inspirera till att resa mer hållbart. Projektets mål är att via hur vi reser till och från arbetet, i tjänsten och till och från besöksmål sänka koldioxidutsläppen i Kronobergs län.

Det är gällande besöksmålen som du som har boendeanläggning kommer in i bilden. Genom att erbjuda er resekort som ni kan ge era gäster så kan vi tillsammans kanske öka antalet hållbara resor under sommaren. Erbjudandet är ett test under sommarsäsongen 2019 (mellan 14 juni – 13 september) och efter så kommer projektledarna att redovisa hur mycket korten användes, vad som funkade bra och vad som kan utvecklas.

Kortfattat så innebär erbjudandet att varje boende får ett antal resekort som de kan erbjuda sina gäster då de ska besöka något. Resekorten kommer tillsammans med broschyrer kring hur man använder dem samt tips på var man kan resa. De som tackat ja till resekorten kommer att få en inloggning till Länstrafiken där de själva kan fylla på dem med pengar, men fakturan går till Hållbar Mobilitet.

Har ni missat erbjudandet eller vill ha mer information så kan ni kontakta Elisabeth Anderberg, en av projektledarna, så hjälper hon er!
Kontakt: elisabeth.anderberg@energikontorsydost.se eller 0730-483770
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter