Vi presenterar: Introduktionskurs i turisttyska för besöksnäringen

I ett samarbete med Linnéuniversitetet har vi tagit fram en introduktionskurs i tyska språket för personer inom besöksnäringen. Kursen vänder sig till dig inom besöksnäringen som träffar tysktalande turister i ditt arbete och inte har
några eller endast ringa kunskaper i tyska. 


Kursen har planerats utifrån feedback från besöksnäringen. Den ger dig baskunskaper i tyska och du får träna enkel muntlig och skriftlig färdighet genom att samtala om turistspecifika ämnen, t.ex. förklara vägen till olika platser (restauranger, hotell, station) och skriva enkla meddelanden. När kursen startar får du fylla i en enkät om önskemål och förväntningar. Eftersom vi skräddarsyr kursen för dig görs även en utvärdering efter halva kursen. 

Kursstart: 20 februari 2019
Undervisningstillfällen: 6 fysiska träffar och 4 träffar på distans, via nätet. 3 lektioner (a 45 min) varannan vecka, sammanlagt 30 lektioner.
Kursmaterial: ”JA, gerne! Deutsch im Tourismus“, övningar som delas ut på lektioner samt läggs upp digitalt.
Kurskostnad: 6 500 SEK (exklusive moms) per deltagare.
Sista datum för anmälan: 9 jan. 2019

Minsta antal deltagare som krävs för att kursen ska ges är 20 personer.

Kontakt: Christina Rosén, Lektor i tyska, institutionen för Pedagogik, linnéuniversitetet christina.rosen@lnu.se 0470-708855

Kursinbjudan

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter