Möjlighet för naturturismföretag att söka utvecklingscheckar

Uppdaterade villkor! Region Kronoberg kan ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Nu har villkoren ändrats så att fler bolag har möjlighet att söka. 

Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.

Stödet riktar sig till småföretag inom naturturism som:
- Vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden.
- Har en årlig omsättning på minst 250 000 kr och högst 4,5 miljoner kronor. Nytt! (Tidigare giv var minst 300 000 och högst 3 miljoner).
- Har sin ekonomi i ordning.

Insatser som man kan söka stöd för
Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering, inklusive mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019.
Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Läs mer och gör din ansökan här:
http://www.regionkronoberg.se/nyheter/region-kronoberg-stottar-sma-foretag-inom-naturturism/

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter