Möjlighet för naturturismföretag att söka utvecklingscheckar

Uppdaterade villkor! Region Kronoberg kan ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Nu har villkoren ändrats så att fler bolag har möjlighet att söka. 

Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.

Stödet riktar sig till småföretag inom naturturism som:

  • Vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden.
  • Har en årlig omsättning på minst 250 000 kr och högst 4,5 miljoner kronor. Nytt! (Tidigare giv var minst 300 000 och högst 3 miljoner).
  • Har sin ekonomi i ordning.


Insatser som man kan söka stöd för
Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det ska vara köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering.

Tänkbara insatser kan vara:

  • Mässkostnader inför Adventure Travel World Summit 2019.
  • Anpassa företagets webbsida utifrån den internationella marknadens behov (producera innehåll till webben, översätta till de viktigaste språken).
  • Utveckla företags boknngslösningar
  • Kompetensutveckling inom sociala medier och hantering av kundrelaterade omdömen
  • Kompetensutveckling inom hur man kvalitets- och hållbarhetssäkrar produkter och företag.


Villkor:
Utvecklingscheckens storlek kan vara mellan 15.000-50.000 kronor där företaget bidrar med 50% egna medel. Ansökan ska vara inne senast 2019-03-31.

Läs mer och gör din ansökan här:
http://www.regionkronoberg.se/nyheter/region-kronoberg-stottar-sma-foretag-inom-naturturism/

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter