Arbetet med 2019 års Smålandsmagasin är igång.

Nu drar vi igång arbetet med 2019 års Smålandsmagasin som ges ut på tyska och engelska. Vi väljer att även i år göra en produkt med magasinskänsla utan annonser. Trenden går alltmer mot inspiration och storytelling.

UTLANDSMARKNADERNA STYR

Visit Sweden har gjort analyser på våra prioriterade marknader och i sin nya kommunikationsstrategi är storytelling, inspiration och image viktiga verktyg. Det innebär att vi väljer ut lockande företeelser och besöksmål och beskriver dem i vårt magasin på ett sätt som passar utlandsmarknaderna och stämmer med Visit Swedens sätt att uttrycka sig. Det blir fler större reportage och mindre av detaljer. Enligt planen ska magasinet vara klart före jul.
 

PRODUKTION AV KARTA

Vi har valt att även 2019 samarbeta med företaget Chefen & Chefen Kartguiden AB med en specifik karta (tre-språkig) vid sidan om magasinet. Aktörer i besöksnäringen i Småland kommer liksom tidigare år att erbjudas annonsering. Vår rekommendation är att man som annonsör tänker på att kartan är trespråkig och att man med fördel kan välja att annonsera på engelska. Kartan kommer att distribueras via annonsörer och på turistbyråer i Småland. 
 

FÖR MER INFO, KONTAKTA:

Cathrine Rydström, Marknadskommunikatör.
cathrine.rydstrom@destinationsmaland.se
0470-73 32 74

Magasinen finns på tyska och engelska
Magasinen finns på tyska och engelska

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter