Besöksnäringen omsätter 2,3 miljarder

Enligt en undersökning från Bisnode är besöksnäringen en av de snabbast växande branscherna i Kronobergs län. 2016 omsatte besöksnäringen i länet 2,3 miljarder kronor och sysselsatte 2138 årsanställda.

Etiketter: kunskap

Att gästnattsutveckling har varit positiv under de senaste åren har vi fått löpande rapporter om. 2017 visade en ökning med drygt 5% jämfört med året innan och det registrerades 993 560 gästnätter i länet. Nu har vi också fått kvitto på att besöksnäringen i Kronobergs län (aktiebolag) har en mycket god tillväxt i förädlingsvärde, anställda och företag, jämfört med Sveriges näringsliv. Tilläggas kan att besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Kronobergs län!

Analysen som gjorts av Bisnode, under perioden 2011-2016, kartlägger hur det egentligen går för företagen i besöksnäringen. Underlaget ger såväl Destination Småland som kommunerna en bra överblick hur branschen utvecklas samt hur antalet företag och anställda ökar eller minskar.  

Från 1,6 miljarder till 2,3 miljarder
Besöksnäringen i länet visar på en fin utveckling över perioden. Förädlingsvärdet har en tillväxt på 52%, antalet årsanställda +34% och antalet företag +37%. Omsättningen i branschen har ökat med 42% mellan 2011-2016, från 1,6 miljarder kronor till 2,3 miljarder!
 
Tittar vi på utvecklingen uppdelat på kommunerna så dominerar Växjö besöksnäringen, då de står för hälften av alla företag i regionen samt mer än hälften av förädlingsvärdet. Sett till bransch så finns de flesta anställda och företag inom restaurang, följt av hotell & konferens.
 
Ett viktigt beslutsunderlag
Analysen ger oss, våra beslutsfattare och ägare, underlag till kommande prioriteringar och satsningar. Besöksnäringen är en konstaterad framtidsbransch, och växer snabbare än flera andra branscher. Underlaget visar på god företagstillväxt och ökad sysselsättning vilket ofta är viktiga parametrar att titta på när framtida regionala utvecklingssatsningar ska göras.
 
Läs rapporten här:


Har du frågor på rapporten? Hör av dig till Anna Sjödahl:
anna.sjodahl@destinationsmaland.se
0470-73 32 71

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter