Destinationsutveckling på agendan i Glasriket

Grattis säger vi till alla aktörer i Glasriket!
De fyra kommunerna i Glasriket har beviljats medel för att tillsammans med besöksnäringen i området jobba med destinationsutveckling de kommande tre åren. Sedan flera år tillbaka har samarbetet i Glasriket främst varit fokuserat på marknadsföring. Den nya satsningen innebär att man vidareutvecklar samverkan till att omfatta även destinationsutveckling.

Satsningen finansieras av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län samt kommunerna i Uppvidinge, Lessebo, Nybro och Emmaboda. 

Etiketter: utveckling projekt

Stor potential i Glasriket

Glasriket har i grunden en stark attraktionskraft som besöksområde och bedöms ha en stor utvecklingspotential. Dock är konkurrensen om besökare knivskarp, inte bara vad gäller att attrahera besökare från Sverige utan även från internationella marknader, varför behovet att utveckla koncept och produkter som kan överföras till högintressanta reseanledningar är stort. Det övergripande målet med satsningen – och den strategiska utmaningen – är tillväxt och högre lönsamhet i Glasrikets besöksnäring genom att fler exportmogna teman och produkter utvecklas.
 
Svensk Destinationsutveckling AB kommer leda processen

För att kunna ha förutsättningar att lyckas med satsningen har kommunerna tagit in Svensk Destinationsutveckling AB, som med sin gedigna kunskap och erfarenhet kring utveckling av destinationer ska leda besöksnäringen och kommunerna genom utvecklingen.
En viktig byggsten för att kunna bli en framgångsrik, samlad destination är att samordna de aktiviteter som lyfter Glasriket att definiera vem som tar vilken roll mellan företagen, mellan kommunerna och mellan företagen och kommunerna. Vidare handlar det också om att jobba fram gemensam vision, strategi och målsättning.  
 
Bakgrund

Bakgrunden till satsningen ligger i en förstudie som Glasriket gjorde i början av 2016, som pekade ut ett antal strategiska utvecklingsområden som var viktiga för att kunna blir en framgångsrik och hållbar destination. I förstudien intervjuades så väl kommunerna som företag i Glasriket för att få en bred överblick kring aktörernas inställning. Det är den förstudien som legat som grund för den kommande treårssatsningen.
 
Kontakt

I detta nu håller kommunerna på att förankra satsningen i sina respektive kommuner och initierar kontakten med Svensk Destinationsutveckling AB.
Är du nyfiken på satsningen kan du kontakta respektive kommun för att stilla nyfikenheten:

Uppvidinge kommun – Magnus Jonsson – magnus.jonsson@uppvidinge.se
Lessebo kommun – Bodil Askencrantz – bodil.askencrantz@lessebo.se
Emmaboda kommun – Weronica Stålered – weronica.stalered@emmaboda.se
Nybro kommun -Susanne Stockman – susanne.stockman@nybro.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter