Smålandsmagasinet 2017 är här

Årets Smålandsmagasin har just lämnat tryckpressarna. Som vi tidigare berättat om är det första gången någonsin helt utan annonser. Språken är tyska och engelska och syftet är att inspirera till resande och/eller att stanna längre. Stor del av distributionen görs därför i Tyskland och Nederländerna. Bläddra gärna!

Cirka 20 000 distribueras i Tyskland i samarbete med partners. Det kan vara både på mässor i samarbete med magasin som Nord och Nordis där det kommer med som bilaga. I Nederländerna går ca 10 000 ut via Visit Swedens kanaler. Magasinet har blivit väl emottaget ute i Europa.
Men magasinet kommer också att finnas på Smålands turistbyråer för inspiration och att ta med hem.

Upplagan är densamma som 2016 och därför måste vi "ransonera" lite här hemma. Budgeten tillåter inte fler ex och distribution utomlands kostar. Om företag, besöksmål eller annan där det finns många internationella besökare vill ha magasin kan man beställa direkt hos info@isydistribution.se eller hämta på sin turistbyrå. Till en början gäller begränsningen 1 kartong av varje där det ligger 60 ex. Man kan också beställa blandkartong med 30 av varje. För enstaka ex kan man beställa via vår hemsida visitsmaland.se (översta menyn).

Urval av innehåll har gjorts av en redaktionsgrupp med representanter från de tre Småladnslänen. Producent är kommunikationsbyrån Grand Public. Vilket innehåll vi valt ut grundar sig i mångt och mycket på det som marknaderna önskar - det som inspirerar till resa. Det är också viktigt att poängtera att magasinet är ett av våra verktyg - efter varje artikel hänvisas in till webben.
Har du frågor - kontakta  marknadsansvarig Cathrine Rydström.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter