Eldrimner satsar på Kronobergs län

Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Eldrimner arbetar för att stärka och synliggöra mathantverket i hela Sverige. Varje år görs en regional satsning och tre fokuslän utses. 2016 är Kronoberg ett av de länen.

En utmaning för Eldrimner är just att bli ännu bättre på att få kontakt med landets mathantverkare och föra en dialog med dem för att ta reda på vilka behov som finns. 

Det regionala arbetet drivs genom bland annat mathantverksdagar och kursverksamhet. Ett arbete som Eldrimner vill förstärka ytterligare genom att utse en eller flera lokala mathantverkare i varje län som är väl förtrogna med sin region och som kan hjälpa till att sprida kunskap om Eldrimner på mässor, matträffar eller marknader där både etablerade mathantverkare och blivande mathantverkare samlas. I Kronobergs län är den lokala mathantverksrepresentanten Stella Nilsson på Stellas Ostkaka.

Eldrimner jobbar med hela Sverige men varje år kommer tre län dessutom att utses till fokuslän och tilldelas extra resurser. Under 2016 är de utsedda fokuslänen: Norrbotten, Västerbotten och Kronoberg.

Bland annat har Eldrimner genomfört en mathantverksdag på Linnés Råshult där cirka 40 mathantverkare mötte den offentliga sektorn för att diskutera hur lokala produkter kan serveras på exempelvis förskolor, sjukhus och inom äldrevården.

Läs mer om den regionala satsningen i denna PDF och på Eldrimners hemsida www.eldrimner.com

Vill du komma i kontakt med Eldrimner och veta mer om deras regionala satsning kan du antingen kontakta Kronobergs lokala mathantverksrepresentant Stella Nilsson stellas@stellasostkaka.se eller Aksel Ydrén aksel@eldrimner.com som är ansvarig för den regionala satsningen på Eldrimner.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter