Nytt statistiksamarbete - Business intelligence BI-SYD

Projektet är ett gemensamt samverkansinitiativ mellan sex regionala turismorganisationerna i södra Sverige. Syftet är att samverka och kraftsamla resurser och uppnå synergier kring analys, statistik, omvärldsbevakning samt kunskapsöverföring. 

Business intelligence BI-SYD - nytt avtal från 2016

Bakgrund
Initiativet bakom projektet kommer från de sex regionala turismorganisationerna Destination Småland, Tourism in Skåne , Region Halland, Smålandsturism i Jönköping, Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar Län.

Bakgrunden är att det finns ett behov av att stärka de regionala turismorganisationernas Business Intelligence-funktioner för att bland annat uppnå en starkare kunskapsöverföring kring näringens omfattning, utmaningar, nyckeltal och trender. Denna typ av underlag och behoven är desamma oavsett vilken region man tillhör och vi såg en stor fördel i att kraftsamla resurser i gemensamma insatser. Genom att dela på kostnaden och genomförandet kan vi tillföra fler resurser, både tid och ekonomiskt, och uppnå långt mer än om varje part jobbar md frågorna enskilt.

Syftet är att samverka och kraftsamla resurser och uppnå synergier kring analys, statistik, omvärldsbevakning samt kunskapsöverföring.

Det vi till att börja med samverkar kring är löpande rapporter för månadsstatistik, gemensamma nyckeltal och underlag, systematisk omvärldsanalys och analysarbete, möjlighet till genomförande av diverse undersökningar utifrån identifierade behov och inte minst, bättre förhandlingsläge vid upphandlingar. 

Vi vill också öka kunskaps- och kompetensnivå inom Business Intelligence, internt hos våra organisationer men även externt hos er samarbetspartners och företag. 

Nu kör vi igång lite försiktigt med att göra gemensamma rapporter med grafik som vi regelbundet kommer att presentera utifrån SCB statistiken och lägga upp på denna hemsidan. Det blir på en regional nivå men längre fram i samarbetet kommer det att finnas möjlighet för er kommuner som vill att köpa in er i liknande lösningar och kunna presentera det även på lokal nivå. Men det återkommer vi till längre fram.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter