Magasin och webb samverkar

Nu är vi slutskedet av produktionen av våra svenska och utländska magasin 2016. I år vill vi göra fler större reportage i stället för många små notiser. För att ändå förmedla mycket fakta kopplar vi magasinet ännu närmre webben - visitsmaland.se.

Vi skriver till exempel flera sidor om det "Blå Småland" i de utländska magasinen. Då blir det ett axplock och allt kommer inte med. Då skriver vi ut länken till en ny landningssida på webben - Det blå Småland och här kan vi gå vidare hur långt som helst - till exemple koppla till informationsdatabasen för hela Småland och länka till alla bad i Småland. Det kommer också att finnas några QR-koder som kan läsas av och en liten film öppnar sig direkt i mobilen.

Distribution

Vi lägger stor vikt att få ut magasinen på rätt ställen och driva trafik in till webben. Förutom turistbyråer och företag inom Sverige ditrubuerar vi 10 000 ex engelska i Nederländerna i samarbete med VisitSweden, 10 000 ex som bilaga till Nordis magasin, norra Tyskland. I Danmark går också 10 000 ex ut. På dessa marknader kommer de också att finnas på relevanta mässot - ITB i Berling, Herning i Danmark och många fler.
Vi gör en digital bläddringsbar variant dit alla kan länka. Vi köper in oss så att länken ligger på VisitSwedens sidor utomlands och i alla digital annonsering vi gör likaså. Den fysiska magasinet kan beställas direkt på vår hemsida. Vill ni ni ha det fysiska magasinet eller lägga in länk till den bläddringsbara kan ni höra av er i februari när allt ska vara på banan.
 

fakta

Magasinen produceras i sammanlagt 185 000 ex. En ökning med 35 000 ex. då de utländska magasinen inte räckte till utan tog slut redan i juli/augusti.

45 000 svenska, hit hör också Smålandsappen.
35 000 danska
45 000 engelska (målgrupp även Nederländerna)
65 000 tyska

Alla magasin lämnar tryckpressarna i månadsskiftet januari/februari. De lagras och och distribueras kostnadsfritt av ISY Distribution i Halmstad. Enstaka ex kan beställas på www.visitsmaland.se.

Magasinen  produceras av Smålands Turism, Jönköping, Regionförbundet i Kalmar län och Destination Småland. För vår del ingår Cathrine Rydström i redaktiongrupp för båda.

Grand Public i Jönköping har uppdraget att göra den svenska och Bläck & Co i Växjö gör den utländska. De anpassas utifrån marknader. Outside media har sålt annonser till alla editioner.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter