Vi ordnar Kinaträff 

I samarbete med Zhi Wang på China Support Office i Shanghai ordnar vi en träff med grundläggande information om turism från Kina. Vi tänker lätt att vi är för små och ointressanta här i Småland. Nu finns det dock ett växande intresse och Smålandsregionernas supportkontor smarbetar med VisitSweden i Kina.

Bakgrundsinformation - turism från Kina i Småland

Traditionellt sett reser kineser enbart till storstäderna eller de mest världsberömda sevärdheterna, där fotograferande utgör mer eller mindre den enda höjdpunkten och busstransporten tar en mycket stor del av tiden. Detta gör att man oftast har en mycket pressad reseagenda. Efter resan har man rent fysiskt varit på många ställen, fast utan att ha sett någonting. Idag utgör fortfarande denna typ av turister den största andelen av de kinesiska turister som reser utomlands, men förändringarna har redan börjat ske, mycket snabbt. Fler och fler efterfrågar något annorlunda. Något djupare. Något mer specifikt. För oss gäller det att hitta dessa nischade målgrupper samt att paketera ihop våra besöksnäringsresurser till konkreta produkter som passar dessa målgruppers behov.

Under senaste två åren har Kinakontoret bland annat studerat den kinesiska turismbranschen, tagit fram marknadsföringsmaterial samt etablerat bra kontakter med ett antal kinesiska researrangörer med konkreta intresse och relevans just till den småländska besöksnäringen. Under tiden har vi haft ett mycket nära samarbete med VisitSwedens i Kina och lokala aktörer i Småland, så som Älmhults kommun, Destination Småland, AB Glasriket, för att nämna några. I år, sakta men säkert, börjar vårt utförda arbete omvandlas till resultat. En av de första målgrupperna som snabbt nappade på Småland var ungdomar med behov av sommarläger. För de flesta kinesiska föräldrar som betalar och skickar sina barn till sommarläger är det främste syftet inte att barnen rent av ska ha roligt, utan barnen måste kunna lära sig något nytt. IKEA och Glasriket har med sina etablerade varumärken blivit direkt intressanta. Flera researrangörer har tagit med dessa två komponenter i sina sommarlägerprodukter.

Småland China Support Office i Shanghai är ett gemensamt initiativ av Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Syftet med kontoret är att aktivt stödja småländskt näringslivs intresse och etableringar på den kinesiska marknaden samt att rekrytera betalande kinesiska studenter till Linnéuniversitetet. Inom näringslivsarbetet har kontoret arbetat mycket branschorienterat inom Miljöteknik, Trä och turism, för att nämna några.

Zhi Wang, China Support Office

Läs VisitSwedens pressinformation om naturturism från Kina.

Är du intresserad och inte fått inbjudan? Kontakta Cathrine.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter