Partnerskap Småland

Partnerskap Småland är ett EU-finansierat projekt med övergripande syfte att ena Småland under ett starkt varumärke för att stärka besöksnäringen i hela Småland samt utveckla gemensamma stödstrategier och system. Projektet ägs av Regionförbundet i Jönköpings län och drivs i samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län, Smålands Turism AB samt AB Destination Småland.

Ledningsgruppen består av de ansvariga för besöksnäringen i respektive län i Småland:
Lena Stävmo VD Destination Småland -kronobergs län
Lena Larsson VD Smålands Turism- Jönköpings län
Karin Ekebjär Turismsamordnare i Kalmar län 
+ projektledare under tiden 2011-2014  Elisabeth Eriksson.

Projektet går nu under hösten 2014 in i sin slutfas och vi planerar just nu för EXIT och skriver slutrapport om hur vi ska ta tillvara det som vi har byggt upp under projekttiden och tittar på vilka delar som vi kan/vill fortsätta att driva tillsammans som SMÅLAND.
Fortsatt implementering av vårt gemensamma varumärke Småland-Sverige på riktigt är en stor del liksom vår nya IT plattform/hemsida Visitsmaland.se  som vi äger tillsammans.
Swedish Welcome ( Hållbar besöksnäring ) är en annan del vi satsat mycket i gemensamt och här är vi nu en av de regioner som är med och äger bolaget och ser till att driva utvecklingen framåt i hela Sverige liksom på hemmaplan.

Utöver varumärke, kvalitetsutveckling och vår gemensamma IT plattform är det främst olika marknadsinsatser som vi vill fortsätta med. Vi har gemensamma avtal för PR och pressbearbetning i Tyskland och även ett stort marknadsprojekt FNP ( Funtastic natural Playground) eller som det officiella namnet blev Swedish Moments där vi som Småland (inkl Öland) går in med 1,7 miljoner per år under 2014-2016. Det projektet berör Tyskland , Danmark Holland och Norge för vår del. Karin Malm är projektansvarig hos oss på Destination Småland för Swedish Moments och hur du kan bli en del av det kan du läsa mer om på annan plats här på hemsidan.  
  Just nu håller vi på med en gemensam upphandling där vi tar in offerter ifrån olika media/marknadsföretag där de ger förslag på hur ett nytt magasin/broschyr för den utländska markanden kan se ut för 2015. Vi kommer att ha en snabb beslutsprocess så att vi kan sätta igång med arbetet snarast under hösten.  Vi har även gemensamma möten på gång för att spika en ny gemensam marknadsplan för 2015. När den är klar kan vi sedan fylla på med det som vi gör utöver den i respektive region utifrån våra uppdrag och de medel som finns till förfogande.

Vill du som företag vara med och synas i annonser eller på annat sätt i våra produktioner så hör av dig till de ansvariga på respektive marknad.

Karin Malm ansvarar för Swedish Moments ( Tyskland, Holland, Danmark och Norge)
Cathrine Rydström ansvarar för Sverige och utvalda marknaders särskilda insatser i samband med de flyglinjer i vi har in till  regionen via Växjö-Småland Airport.
Kerstin Hallberg är specialist på vad som krävs av dig som företag för att komma med i B2B samarbete på Tyska marknaden och de kataloger som våra partners producerar där,  

Allt detta finns mer beskrivet på annan plats på hemsidan ......

Vi välkomnar dig som vill vara aktiv i olika samarbeten!!

Lena Stävmo
VD

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter